Kennemer Open - Reglement

 

1. Er wordt gespeeld volgens het FIDE-reglement, laatste editie, met inachtneming van onderstaande wijzigingen en aanvullingen.

2. In aanvulling op het in het FIDE-reglement bepaalde in art. 6.7, moet een speler binnen een uur na het oorspronkelijk vastgestelde begintijdstip van de partij aan het bord verschijnen. Een speler die op weg naar de speelzaal vertraging oploopt wordt wel verzocht de organisatie hiervan telefonisch in kennis te stellen. De organisatie heeft het recht om de tegenstander van een speler waarvan niet bekend is of hij nog komt opdagen een half uur na het begintijdstip van de partij opnieuw in te delen tegen een andere speler.

3. Het speeltempo bedraagt 40 zetten in 1 uur en 30 minuten. Vervolgens krijgen beide spelers 30 minuten extra. Bovendien wordt vanaf zet 1 30 seconden per zet aan de tijd van de speler toegevoegd.

4. In de eerste zeven ronden is het mogelijk één of twee byes op te nemen, waarvoor telkens een half punt zal worden toegekend. Een derde bye of een bye in de achtste of negende ronde levert nul punten op. Een bye moet worden aangevraagd op telefoonnummer 06-83859596 (Bert Bergshoeff) of via e-mail (bertbergshoeff@gmail.com). Dit dient bij voorkeur zo tijdig mogelijk te geschieden, maar in elk geval vóór 10.00 uur op de dag van de betreffende ronde. De organisatie behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen een uitzondering op de bye-regeling te maken.

5. Bij gelijk eindigen aan het eind van het toernooi beslist/beslissen allereerst de onderlinge partij(en). Biedt dit geen uitkomst, dan beslissen de behaalde weerstands- respectievelijk SB-punten.

6. De uitslagen zullen worden doorgegeven aan de ratingcommissie van de KNSB.

7. Tijdens de partij is het een speler verboden om een mobiele telefoon of andere elektronische hulpmiddelen bij zich te dragen. Als geconstateerd wordt dat een speler zo'n apparaat bij zich draagt, dan verliest die speler de partij. Spelers, ook die arriveren nadat de ronde is begonnen, moeten hun mobiele telefoon of andere elektronische communicatiemiddelen direct uitzetten en wegleggen voordat zij de

eerste zet doen. We volgen de ‘richtlijn mobiele telefoon in de speelzaal’ die ook geldt in de KNSB-competitie (zie hieronder).

8. Als het toernooi voortijdig beëindigd moet worden en zijn er minimaal zeven ronden gespeeld, dan geldt de stand op dat moment als de eindstand en worden de prijzen verdeeld o.b.v. die eindstand. Als minder dan zeven ronden zijn gespeeld wordt het toernooi als onvoltooid beschouwd, is er geen prijzenverdeling en hebben alle deelnemers recht op teruggave van een evenredig deel van het inschrijfgeld.

9. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

 

Richtlijn mobiele telefoon in de speelzaal:

Richtlijn mobiele telefoon in de speelzaal:

• Verboden is het dragen van een mobiele telefoon op het lichaam, in een jas of tas die wordt

meegenomen tijdens een wandeling door de speelzaal of bij bezoek aan het toilet. Een

overtreding van deze regel wordt bestraft met het verlies van de partij.

• Toegestaan is het meenemen van een mobiele telefoon tot in de speelzaal mits deze wordt

uitgeschakeld bij aanvang van de partij. Deze telefoon mag:

- in een tas of jas bewaard worden naast de speeltafel, of hangende op een stoel

- afgegeven worden bij de wedstrijdleiding

- op de speeltafel liggen

• Bestraffen overtreding telefoon of ander elektronisch communicatiemiddel in de speelzaal:

Indien vastgesteld wordt dat een mobiele telefoon niet uitgeschakeld op een toegestane plek in de

speelzaal is, dan wordt de speeltijd van de spelende eigenaar bij een eerste overtreding

gehalveerd met een maximum mindering van 10 minuten. Bij een tweede overtreding verliest hij

de partij en de arbiter bepaalt het resultaat van de tegenstander.

Bekijk de fotos van Kennemer Open 2017-2018 via Photos.Google
Bekijk de fotos van Kennemer Open 2014-2015 via picasaweb
Bekijk de fotos van Kennemer Open 2013-2014 via Google+
Bekijk de fotos van Kennemer Open 2012-2013 via picasaweb
Bekijk de fotos van Kennemer Open 2010-2011 via picasaweb
Fotos van Kennemer Open 2010-2011 ronde 3 van Ab Scheel
Bekijk de fotos van Kennemer Open 2009-2010 via picasaweb
Fotos van oude edities van het Kennemer Open zijn te vinden via facebook
Winnaars Groep 1
2022-2023 : Theo Bakker
2021-2022 : Jie-Ren Tjin A Lien
2020-2021 : Marvin Dekker
2019-2020 : n.v.t.
2018-2019 : Martin Honkoop
2017-2018 : Gerard Werkhoven
2016-2017 : Dennis Flohr
2015-2016 : Jan Schol
2014-2015 : Ron Flohr
2013-2014 : Albert Dekker
2012-2013 : Frans P. vd Bos
2011-2012 : Dave Looijer
2010-2011 : Marcel Hoogesteger
2009-2010 : Frank Homburg
2008-2009 : David Joziasse
2007-2008 : Arres Oudshoorn
2006-2007 : Hicham Boulahfa
2005-2006 : Rob Veenhuijsen
2004-2005 : Bert van Brussel
2003-2004 : Dennis vd Meijden
Winnaars Groep 2
2022-2023 : Matthieu Guillaumond
2021-2022 : Jens van der Sloot
2020-2021 : n.v.t.
2019-2020 : n.v.t.
2018-2019 : Johan Metz
2017-2018 : Ike Tjin A Lien
2016-2017 : Jan Koopman
2015-2016 : Hans Pot
2014-2015 : Harry Peters
2013-2014 : Jeroen Zweers
2012-2013 : Martin Steinhart
2011-2012 : Ed Eveleens
2010-2011 : Michiel Spook
2009-2010 : Maaike Keetman
2008-2009 : Hans J. Larooij
2007-2008 : Wim Gravemaker
2006-2007 : Eva Gorter
2005-2006 : Frits Welling
2004-2005 : Henk Swier
2003-2004 : Mark Grondsma