Berekenen van WP, SB, PS, TPR, W-We

Bij het actualiseren van deze website wilde ik zelf html code kunnen genereren die de standen en uitslagen laat zien, zodat ik makkelijk de gehele site kon updaten. Om dit voor elkaar te krijgen heb ik zelf code moeten schrijven, die de score, WP, SB, PS, TPR, en W-We uitrekent. Ik heb geen webpagina gevonden waar alles in detail stond uitgelegd, en verklaar daarom hieronder uit hoe ik de berekeningen heb geimplementeerd op basis waarvan we de standen tonen op deze website.

Score: Dit is een makkelijke om mee te beginnen, de optellingen van de punten die een speler in elke ronde heeft gehaald.

WP: De weerstandspunten geven bij ons de doorslag als spelers op basis van hun score en het resultaat in een eventueel onderling gespeelde partij gelijk eindigen. De weerstandspunten van een speler zijn een optelling van de scores van alle tegenstanders van de speler. Er is hier echter een uitzondering, en een special geval waarop de uitzondering ook van toepassing is. De uitzondering is dat als een tegenstander een bye of reglementaire score heeft behaald, dit voor de weerstandspunten altijd als ½ telt, ongeacht de daadwerkelijke toegekende punten aan de tegenstander voor die ronde. Het speciale geval is als een speler zelf een bye of reglementaire score heeft behaald. In een ronde waar dat is gebeurd telt hij zelf als 'tegenstander', en is natuurlijk ook de uitzondering die ik hierboven heb beschreven van toepassing. Het idee achter het gebruiken van weerstandspunten om de uitslag te bepalen, is dat degene met de meeste weerstandspunten heeft gespeeld tegen de sterkste tegenstanders.

SB: De Sonneborn-Bergerpunten geven bij ons de doorslag als ook de weerstandspunten nog niet de doorslag hebben kunnen geven. Deze kunnen gezien worden als een variatie op de weerstandspunten. De Sonneborn-Bergerpunten van een speler zijn een optelling van de scores van alle tegenstanders van de spelers vermenigvuldigd met het resultaat wat tegen deze spelers behaald is. Ook hierop zijn de bij de weerstandspunten uitleg besproken uitzondering en het speciale geval van toepassing. Dus voor een overwinning krijg je voor je SB totaal de gecorrigeerde score van je tegenstander, voor een remise de helft van de gecorrigeerde score, en voor een verlies niets. Voor byes en reglementaire scores krijg je ongeacht de voor de ronde toegekende punten de helft van je eigen gecorrigeerde score voor de Sonneborn-Bergerpunten berekening. Het idee achter het gebruiken van Sonneborn-Bergerpunten om de uitslag te bepalen, is dat degene met de meeste Sonneborn-Bergerpunten relatief het best gescoord heeft tegen de sterkste tegenstanders.

Zowel de WP als de SB worden na elke ronde geheel opnieuw berekend zodat het voor de berekening ook van belang is wat eerdere tegenstanders van een speler in de latere rondes in het toernooi doen.

PS: Dit staat geloof ik voor Progressieve Score. Het heeft geen belang voor de eindstand in ons toernooi. De PS van een speler in een ronde is zijn score in die ronde opgeteld bij zijn PS van de ronde ervoor. Het gaat hierbij om de daadwerlijk behaalde scores, dus geen correctie voor een 0 of 1 bye of reglementair score zoals bij WP en SB berekening. Het idee achter de PS gebruiken om de uitslag te bepalen is dat een tegenstander met een hogere PS zijn punten eerder in het toernooi heeft gehaald, wat normaliter zal betekenen dat hij over het algemeen genomen sterkere tegenstanders heeft gehad.

Rat: Voor de volledigheid, de rating kolom in onze standen bevat de KNSB rating van de speler aan het begin van het toernooi. We hebben geen hele strikte regel voor wat we doen met ratingloze spelers. We hebben tot nu toe regelmatig te maken gehad met ratingloze spelers omdat het toernooi uitermate geschikt is voor jeugdspelers om ervaring op te doen met lange partijen. In sommige gevallen hebben we de rating leeg gelaten (weergegeven door een '-' in de rating kolom, in andere gevallen hebben we geprobeerd een realistische inschatting te geven van de rating. Dit heeft wel effect gehad op gemiddelde rating, TPR en We-W zoals hieronder beschreven, maar niet op de uiteindelijke ratingverwerking door de bond.

Gem: De gemiddelde rating van de tegenstanders wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van alle tegenstanders met rating waartegen daadwerkelijk gespeeld is. Ofwel voor de berekening van de gemiddelde rating van de tegenstanders worden partijen tegen ratingloze spelers en byes en reglementaire scores niet meegenomen.

TPR: Voor de berekening van de toernooi prestatie rating gebruiken we een tabel van de Fide. Het idee achter de berekening is dat bij elke resultaat een bepaald rating verschil hoort tussen de speler en de gemiddelde rating van zijn tegenstanders. Stel iemand scoort op ons toernooi in 9 ronden (we nemen even aan dat deze speler geen byes heeft opgenomen en dat al zijn tegenstanders al een rating hadden) 6.5 punt tegen spelers met een gemiddelde rating van 1806. 6.5 gedeelde door 9 partijen geeft een fractionele score van 0.72 (ofwel deze speler heeft 72 % van de mogelijke punten gehaald). Als we deze 0.72 opzoeken in de Fide tabel zien we dat hiermee een positief ratingsverschil van 166 punten is geassocieerd. Opgeteld bij de 1806 gemiddelde rating van zijn tegenstanders levert dit een TPR van 1972 op.

W-We: De laatste kolom bevat het verschil tussen de behaalde score (W) en de verwachte score op basis van het rating verschil tussen de speler en de gemiddele rating van zijn tegenstanders (We). Voor de berekening van We wordt het rating verschil en de tweede tabel in het Fide artikel gebruikt. Hier wordt bij elk mogelijk rating verschil een fractie getoond, de verwachte score. Stel dezelfe speler als in de voorbeeldberekening van TPR heeft een rating van 1846. Het ratingverschil met zijn gemiddelde tegenstander is dan 40. Als we dit in de tabel opzoeken zien we dat hierbij een score van .56 hoort, vermenigvuldigt met 9 partijen verwachten we dat deze speler 5.04 punten zou halen. Hij heeft 6.5 punt gehaald, dus zijn W-We is 6.5-5.05 = 1.45.

k factor: Op de KNSB website is te lezen hoe met behulp van de zogenaamde k factor de oude rating en het verschil tussen W en We leiden tot de nieuwe rating. Als ik het goed begrijp zitten er nogal wat haken en ogen aan, en zijn er mogelijke correcties, maar is het in de simpele gevallen k * ( W-We). De zogenaamde k factor verschilt per schaker op basis van de rating en het aantal gespeelde partijen. Voor de schakers die meedoen aan ons toernooi geldt dat ze in de laagste rating groep vallen met een k factor van 25. Zolang het totaal aantal voor de rating verwerkte partijen nog kleiner is dan 75 zal deze factor nog hoger zijn. Als we het eerdere rekenvoorbeeld er weer bij pakken en ervanuit gaan dat deze speler al 75 rating partijen heeft gespeeld zal het effect van zijn prestatie tijdens het Kennemer Open op zijn rating 36 (25 * 1.45) punten zijn. Als het Kennemer Open het enige gespeelde toernooi in die periode zou zijn, zou zijn nieuwe rating 1882 (1846+36) zijn.

Bekijk de fotos van Kennemer Open 2017-2018 via Photos.Google
Bekijk de fotos van Kennemer Open 2014-2015 via picasaweb
Bekijk de fotos van Kennemer Open 2013-2014 via Google+
Bekijk de fotos van Kennemer Open 2012-2013 via picasaweb
Bekijk de fotos van Kennemer Open 2010-2011 via picasaweb
Fotos van Kennemer Open 2010-2011 ronde 3 van Ab Scheel
Bekijk de fotos van Kennemer Open 2009-2010 via picasaweb
Fotos van oude edities van het Kennemer Open zijn te vinden via facebook
Winnaars Groep 1
2023-2024 : Jan Willem Koelemans
2022-2023 : Theo Bakker
2021-2022 : Jie-Ren Tjin A Lien
2020-2021 : Marvin Dekker
2019-2020 : n.v.t.
2018-2019 : Martin Honkoop
2017-2018 : Gerard Werkhoven
2016-2017 : Dennis Flohr
2015-2016 : Jan Schol
2014-2015 : Ron Flohr
2013-2014 : Albert Dekker
2012-2013 : Frans P. vd Bos
2011-2012 : Dave Looijer
2010-2011 : Marcel Hoogesteger
2009-2010 : Frank Homburg
2008-2009 : David Joziasse
2007-2008 : Arres Oudshoorn
2006-2007 : Hicham Boulahfa
2005-2006 : Rob Veenhuijsen
2004-2005 : Bert van Brussel
2003-2004 : Dennis vd Meijden
Winnaars Groep 2
2023-2024 : Kees Jongsma
2022-2023 : Matthieu Guillaumond
2021-2022 : Jens van der Sloot
2020-2021 : n.v.t.
2019-2020 : n.v.t.
2018-2019 : Johan Metz
2017-2018 : Ike Tjin A Lien
2016-2017 : Jan Koopman
2015-2016 : Hans Pot
2014-2015 : Harry Peters
2013-2014 : Jeroen Zweers
2012-2013 : Martin Steinhart
2011-2012 : Ed Eveleens
2010-2011 : Michiel Spook
2009-2010 : Maaike Keetman
2008-2009 : Hans J. Larooij
2007-2008 : Wim Gravemaker
2006-2007 : Eva Gorter
2005-2006 : Frits Welling
2004-2005 : Henk Swier
2003-2004 : Mark Grondsma